About

Welcome To AT Business&Law Co.,Ltd เราคือที่ปรึกษาระดับมืออาชีพสำหรับนักลงทนุชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

AT Business & Law Co.,Ltd จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยคุณอังคารรัตน์ บุญธรรม. ซึ่งเป็นนักกฎหมายผู้มีประสบการณ์ ด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ การบัญชี การทำวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน และด้านอื่นๆ ที่ครบวงจรสำหรับนักลงทุน ชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย

 

เป้าหมายหลักของเราคือ การให้บริการแก่ท่านแบบ OneStopService ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กหรือจนถึงธุรกิจขนาดกลาง รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือพำนักระยะสั้นหรือระยะยาวในประเทศไทย โดยเราขอให้สัญญาว่า เราจะให้การบริการและดูแลท่านเสมือนคนในครอบครัว แบบเข้าถึง และเข้าใจลูกค้า และคิดแทนดูแลผลประโยชน์ทั้งปวงของลูกค้าแบบทุกมิติ

 

AT Business & Law เป็นบริษัทฯ ที่มีผู้ร่วมงาน ที่เป็นทนายความ นักบัญชี ล่ามแปลภาษา ระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ มากมาย อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และอื่น ๆ อีกมากมาย

เราได้รับการไว้วางใจจากลูกให้ดูแล มากกว่า 300 บริษัทฯ และ เรายังมีทีมงานทนายความ ผู้มากด้วยประสบการณ์และความแข็งแกร่ง ที่เคยทำคดีที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมีทีมงานนักบัญชีคุณภาพที่เคยเจรจาต่อรองภาษีกับสรรพากรมูลค่าถึง 20 ล้าน เราจึงพร้อมที่จะเป็นทั้งกำลังหลัก และกำลังเสริมในการให้คำปรึกษาในด้านการจัดตั้งบริษัทด้านการวางแผนภาษี ด้านการขอวีซ่า ด้านการขออนุญาตทำงาน และด้านอื่น ๆ อีกมากมายตามความต้องการของท่าน

เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเติบโตเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ สะดุดติดกับปัญหาด้านเอกสาร ด้านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด หรือในด้านใด ๆ หรือแม้กระทั่งการดูแล ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือติดต่อกับบุคคลใด หรือเมื่อเกิดปัญหาใดเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือท่านทันที

สำหรับค่าบริการเรามีค่าบริการที่สมเหตุสมผล สามารถสอบถามค่าบริการได้ก่อนใช้บริการและสามารถเปรียบเทียบการ ทำงานและราคากับบริษัทฯ อื่นได้  ซึ่งการใช้บริการครั้งแรกเรามีค่าบริการที่ปรึกษาฟรีไม่เกิน  1 ชม. ซึ่งท่านสามารถนัดหมายติดต่อบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ อีเมล์ Wechat Line หรือ Inbox เข้ามาใน Facebook หรือ website ได้ตลอด 24 ชม.

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการและดูแลท่าน ตลอดการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย

“For all your legal and accounting needs”

 

AT Business&Law Co.,Ltd is a firm that specializes in serving the legal & accounting needs of small to medium businesses, and their owners, directors and personnel.

 

The firm is formed by Miss Angkarnrath Boontham after almost 15 years of experience in commercial legal & accounting businesses in Chiang Mai Province of Thailand. The firm consists of an experienced lawyer and accountants to serve client needs in term of legal & accounting.

 

Our primary focus is on company, commercial and business law, but we also cater to the government and local government sector, non-profit organizations, and private individuals.

 

We aim to be the “one stop shop” that takes care of all the legal & accounting needs of our clients. In situations where our clients require specialist expertise that is outside of our skill range, we could take the guesswork out of selecting the appropriate advisers for you, and we monitor their performance for you.

 

Our clients forge long-term relationships with us, and we strive not only to be their advisors and problem-solvers, but also their mentors. We always know what the answer is, and what your chances of success are. Our emphasis is on quality and thoughtfulness.

 

Finally, our fees are always competitive with others whom offering comparable services.

CONTACT US

ติดต่อ สอบถามเราเพิ่มเติม ได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้

BUSINESS HOURS

Monday – Friday: 9.30 am to 5.30 pm

Saturday – Sunday: Closed

REQUEST